👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten!

Skapad 2017-10-02 13:51 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En planering om arbetsområde vatten.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Vad betyder vatten för oss? Hur bildas vattenånga? Dessa och många fler frågor om vatten kommer du att få svar på under detta arbetsområde. Nu kör vi!

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • samarbeta.
 • delta i samtal och diskussioner med din lärkompis och i helklass.
 • använda nya begrepp.
 • beskriva vattnets olika faser.
 • uföra enkla experiment.

 

Undervisningens innehåll.

Vad?

 • Du kommer att få studera och undersöka vattnets olika faser. Du ska få träna dig på att jämföra och beskriva dem.
 • Du kommer att få lära dig om vattnets kretslopp.

Hur?

 • Du kommer att få samla på vattenord och fundera kring vatten - vad har vi vatten till, vad betyder vatten för oss o.s.v.?

 • Du kommer att få arbeta tillsammans med din lärkompis och även delta i gruppdiskussioner.

 • Du kommer att få se på film och diskutera innehållet.

 • Du kommer att få göra och se på olika experiment tillsammans med dina klasskamrater.

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att: 

 • Kunna ge exempel på egenskaper hos vattnet och berätta om egna iakttagelser.
 • Kunna berätta om vattnets olika faser.
 • Kunna utföra enkla experiment och undersökningar.

Du visar detta genom:

 • Att du utför enkla experiment tillsammans med din lärkompis.
 • Att du deltar aktivt i samtal och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3