Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 2019-20

Skapad 2017-10-02 14:05 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med Vale 7 som bas men även annat material från t.ex. nätet

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 

 • Kunna hälsningsfraser, berätta om dig själv och din familj.
 • Kunna berätta om dina och andras fritidsintressen.
 • Kunna berätta kortfattat om en sport på spanska, ett lag eller en atlet.
 • Kunna namn på ett antal klädesplagg och färger på spanska.
 • Kunna ett antal geografiord på spanska.
 • Ha lärt sig siffrorna 1-50.
 • Kunna berätta om en skoldag (tider, schema, ämne).
 • Öva på att böja regelbundna verb i presens (-AR, -ER, -IR).
 • Kunna bestämd artikel och genitiv.
 • Kunna förstå enkla instruktioner på spanska.
 • Kunna använda glosorna vi lärt oss hittills i sina sammanhang.

Arbetssätt

 • Gemensam lyssning av text och eventuellt sång.
 • Läsning och översättning enskilt, i par och i grupp.
 • Skriva en dialog med en eller fler klasskamrater och spela upp eller läsa upp den för klassen eller läraren.
 • Översätta olika texter om välkända områden.
 • Hörövningar och muntliga övningar.
 • Skriftliga övningar i grammatik, ordkunskap och fraser.
 • Pratar spanska och tränar på uttalet.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör, inlämningsuppgifter, hörförståelsetest, lästest och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: