👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidens leksak

Skapad 2017-10-02 14:32 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Utgå från en egen leksak och designa framtidens leksak för målgruppen 1-6 år.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Uppgiften är att designa framtidens leksak för målgruppen 1-6 år. Leksaken ska innehålla minst en rörlig del. Eleverna får ta med sig en leksak de lekte med när de var små. De övar sig i att göra skisser av leksaken från olika perspektiv och väljer ut en av skisserna att arbeta med mer noggrant och att färglägga. Vi kommer att prata om fördelar och nackdelar med olika material, om konstruktion och om hur rörliga delar samverkar i olika saker vi använder i vår vardag i hemmen. Miljöpåverkan, lagstiftning och genustänkande kring material, färger, delar i konstruktion av leksaker berörs och diskuteras.

Uppgifter

 • De fem enkla mekanismerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6