Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2017-10-02 14:52 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska

Innehåll

Syfte

Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet

om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa

förmågan. Språk är människans främsta redskap för att tänka,

kommunicera och lära. I mötet med olika typer av texter skall

eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk. Genom språket

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar

och förstår hur andra känner och tänker.

 

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar,

generationer och språk möts. Undervisningen skall stimulera

elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

 

Förmågor som ska utvecklas är att

·      formulera sig och kommunicera i tal

·      läsa och analysera skönlitteratur

·      anpassa språket efter olika syften, mottagare och

sammanhang

·      urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

·      söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

Vi tränar:

·      Lässtrategier för att förstå och tolka texter

·      Skriva olika texttyper t.ex. instruerande, berättande och fakta.

·      Att skriva för hand och på dator/lärplatta.

·      Alfabetet och alfabetisk ordning.

·      Använda stor och liten bokstav, punkt och frågetecken. Stava vanligt förekommande ord

·      Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·      Muntliga presentationer om vardagsnära ämnen.

·      Hur text och bild samspelar.

 

Vi tränar genom:

·      Vi läser tillsammans och enskilt skönlitterära texter/böcker.

·      Återberättar texter i par, grupp och helklass muntlig och skriftligt.

·      Samtalar och resonerar om texters budskap, innehåll och kan koppla detta till egna erfarenheter.

·      Samtalar om texters uppbyggnad och hur texter kan förstärkas av bilder.

·      Sjunger sånger för att minnas t.ex. alfabetets ordning. 

 

·      Skriver texter enskilt, i par och i helklass utifrån stödmallar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: