👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden

Skapad 2017-10-02 15:26 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F
Du kommer att få lära dig mer om: • hur man använder och förstår olika kartor • namn på städer, platser, vatten och berg i Norden • hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på • att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning • de olika nordiska språken och höra och se likheter och skillnader dem emellan • vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna Du kommer att lära dig mer om Norden genom att: • se hela Geografens testamente - Norden och jobba med uppgifter kring avsnitten • läsa i böcker och på internet om de olika länderna • arbeta med kartan och lära dig mer om hur en karta fungerar • göra ett fördjupningsarbete där du ska jämföra två av de nordiska länderna på olika punkter • se filmer om de nordiska länderna och de nordiska språken (Studi.se, Lektion.se) Vi kommer att bedöma din förmåga att: • namnge och placera ut de nordiska länderna, deras huvudstäder samt viktigare städer, öar, vatten och berg (genom att använda Seterra, Elevspel.se) • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken • förstå fördelningen av Nordens befolkning, orsaker till den och konsekvenser av den • arbeta med och förstå kartor • använda och förstå geografiska begrepp • aktivt delta i grupp- och klassdiskussioner • arbeta med och presentera fördjupningsarbetet med att jämföra två nordiska länder • söka information • använda olika källor • sammanställa informat

Innehåll

Kunskapskrav      
Vid bedömning av eleverna ska de uppnå E‐nivån för årskurs 6     
för att ha nått kunskapskraven      
Du ska kunna…      
visa väderstreck på en karta.      
förstå kartans uppbyggnad och vad de vanligaste tecknen står för. T.ex.
att kartan visar mot norr, vatten är blått.
     
använda geografiska begrepp såsom vad en bergskedja, vattendrag, vik,      
udde m.m. är.      
använda kartor och andra geografiska verktyg för att få reda på önskad      
information och faktakunskap. T.ex. att kunna beskriva om det är      
Malmö eller Stockholm som ligger längst bort från Iggesund.      
namnen på Nordens länder, huvudstäder, samt några andra större      
geografiska platser (T.ex. andra större städer, sjöar och berg).      
tillsammans med en klasskamrat söka information om minst ett utav de      
nordiska länderna.      
tillsammans med en klasskamrat presentera en reklamaffisch eller      
liknande för ett nordiskt land.      
ha hört och lärt dig några olika ord från de nordiska länderna.