Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röd Grupp Motorik 17/18

Skapad 2017-10-02 15:34 i Stråketskolan Uddevalla
Grundsärskola 1 Motorik
Fysisk aktivitet är grundläggande för människans välbefinnande.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Konkreta mål

Du ska delta i olika aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna som krypa, rulla, hoppa/landa och springa/gå

Du ska delta i att följa enkla regler och instruktioner vid lekar och aktiviteter

Du ska delta i att imitera rörelser

Du ska delta i olika finmotoriska övningar 

Du ska delta i samtal om regler i naturen

Arbetsätt och undervisning

Aktiviteter inom-och utomhus som idrottsal och skogen

Aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformer

Avslappning och reflektion i sinnesrummet

Vi går till skogen och andra närliggande platser som biblioteket och affären

Vi leker lekar och tränar på enkla regler

Vi tränar rytm-, balans- och rörelseförmågan

Finmotorikiska aktiviteter som klippa ,klistra, rita/måla och använda laborativt material

Vi samtalar om och tittar på filmer om allemansrätten

 Bedömning

Bedömning av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: