👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2A kap. 3

Skapad 2017-10-02 16:24 i Östra Karups skola Båstad
¤ subtraktion med ental i talområdet 20 till 100 ¤ subtraktion med tiotal i talområdet 10 till 100 ¤ skriva och läsa ordningstalen första till tolfte ¤ namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon ¤ namnen på de geometriska begreppen linje, sträcka och punkt
Grundskola 2 Matematik

Du skall få träna på;

subtraktion med ental i talområdet 20 till 100, ex. 75 - 2

subtraktion med tiotal i talområdet 10 till 100, ex. 75 - 20

skriva och läsa ordningstalen första till tolfte

namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon samt

namnen på de geometriska begreppen linje, sträcka och punkt

Innehåll

Syfte

Du skall få möjligheter att utveckla kunskaper i;

att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

att föra och följa matematiska resonemang,

att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser och

att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

 

 

Mål

 • att kunna räkna subtraktion med ental i talområdet 20 till 100, ex, 75-2
 • att kunna räkna subtraktion med tiotal i talområdet 20 till 100, ex. 75-20
 • att kunna läsa och skriva ordningstalen första till tolfte
 • att kunna namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon
 • att kunna namnen på de geometriska begreppen linje, sträcka och punkt

Arbetsätt

 • Genomgångar
 • vi laborerar med konkret materiel
 • vi gör gemensamma övningar i gruppen
 • vi ritar, skriver och räknar i våra matteböcker och på andra övningsblad 

Bedömning

Vi ser att du förstår och kan de olika momenten genom att du;

 • aktivt deltar i våra gemensamma samtal i gruppen
 • utför de praktiska uppgifterna med materiel
 • räknar, skriver och/eller ritar i din mattebok
 • räknar, skriver eller ritar på andra uppgiftsblad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Prima 2A kap. 3

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du kan räkna subtraktion med ental i talområdet 20-100.
Du kan räkna subtraktion med tiotal i talområdet 20-100.
Du kan läsa och skriva ordningstalen första till tolfte.
Du kan namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon.
Du kan namnen på de geometriska begreppen linje, sträcka och punkt.