👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat & Energi

Skapad 2017-10-02 16:44 i Björkbackens förskola Bollnäs
Förskola
Björkbackens arbete med att spara energi.

Innehåll

NULÄGE

Björkbackens förskola har certifierats för Grön flagg . Ett av våra teman är Klimat och Energi. Förskolans pedagoger har fortbildats och kommer att fortsätta fortbildning omkring vatten, luft och ljus.

  

MÅL

Vårt mål är att tillsammans med barnen lära oss mer om energi och hur vårt behov av energi påverkar jorden. Vi vill också att barnen ska få vara med om aktiviteter och enkla fysikaliska experiment med vatten, luft och ljus. 

 

SYFTE

Vårt syfte är att barnen ska utveckla sin förståelse för att det är viktigt att spara på vatten, el och motorbränsle.

Vårt syfte är också att barnen ska få fler begrepp inom naturvetenskap och en begynnande förståelse för dessa.

 

GENOMFÖRANDE

Varje avdelning kommer att arbeta utifrån barnens intressen och behov.

Vi vill att barnens tankar och idéer tas till vara och att vi sedan jobbar vidare på ett utforskande sätt. 

De äldre barnen kommer gruppvis att vara med om fysikaliska experiment omkring vatten, luft och ljus. 

Vi kommer att se filmer på UR och läsa om hur jordens klimat påverkas av utsläpp.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera aktiviteterna, barnens lärprocesser och reflektioner i bild och text.

 

ANSVAR

Alla pedagoger på avdelningarna Kotten, Tallen och Granen.

 

UPPFÖLJNING

Barnen får reflektera enskilt och i grupp. 

Vi utvärderar på våra APT och avdelningsplaneringar och diskuterar hur vi ska gå vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016