👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2017-10-02 21:04 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 4 Geografi
Var ligger Sveriges största sjö? Vad heter Sveriges högsta berg? Varför byggdes städer där de finns och vilka konsekvenser får det? Vilka viktiga naturresurser har vi i Sverige? Kan du berätta om kusten, fjället, skogen och åkrarna? Vad är natur- och kulturlandskap? Kan du läsa en karta och förstå karttecken och kompassen?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska lära oss om:

 • Sveriges geografi
 • vilka naturresurs har vi i Sverige
 • kusten, fjället, skogen, havet
 • natur- och kulturlandskap
 • några av kartans tecken 

Vilka förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmåga: Beskriv orsaker och konsekvenser

Kommunikativ förmåga: Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga: Reflektera

Begreppslig förmåga: Förstå och kunna använda centrala begrepp i nya sammanhang

Bedömning - vad och hur

När vi arbetat klart ska du få visa att du kan;

- Avläsa olika kartor och kunna berätta vad några olika symboler och färger betyder

- Använda och förklara begrepp kopplade till det vi arbetat med

- Förklara några naturresurs vi har i Sverige

- Förklara och förstå vad natur- och kulturlandskap är

- Ha lärt dig delar av Sveriges namngeografi

- Ha viss kunskap om Sveriges kust, fjäll, skog och hav/sjö

Undervisning och arbetsformer

Ni har tillsammans i klassen diskuterat att ni vill arbeta på följande sätt:

- Se film

- Läsa fakta texter

 - Göra en presentation med tillhörande bilder

- Rita

- Skriva faktatexter som kanske kan bli en mindre faktabok om Sverige

- Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6