👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2017-10-02 21:40 i Olandsskolan Östhammar
Evolution
Grundskola 7 – 9 Biologi
Människan - skapelsens krona? Människan har alltid funderat över frågan om hur liv har uppstått. Svaren förändras under tidernas gång. Så sent som för ett par hundra år sedan trodde man att alla levande varleser uppstod helt färdiga som genom ett trollslag, genom en gudomlig skapelseakt.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna: 

 • Beskriva hur anpassningar till miljön sker
 • Förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter
 • Ge exempel på den genetiska variationens betydelse (förklara mutationer)
 • Ge bevis för evolutionsteorin enligt Charles Darwin
 • Förklara fotosyntesens betydelse för livets utveckling
 • Beskriva huvuddragen i livets utveckling
 • Nämna några steg i människans utveckling

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Uppsats

Länkar

Livets uppkomst

Vägen till evolutionsteorin

Evolutionens grundpelare

Bevis för evolution

Artbildning

Människans evolution

 

https://urskola.se/Produkter/200127-Om-evolution-Dinosaurier-tid-och-fossil

https://urskola.se/Produkter/200126-Om-evolution-Galapagos-och-snygga-hanar

https://urskola.se/Produkter/200125-Om-evolution-Konkurrens-och-odlor

https://urskola.se/Produkter/200124-Om-evolution-Variation-och-skoldpaddor

https://urskola.se/Produkter/200123-Om-evolution-Charles-och-arternas-uppkomst

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är hur väl du:

 • samtalar om frågor kring evolution.
 • kan söka information om evolution i t.ex. böcker och filmer.
 • kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • visar dina kunskaper om evolutionens utveckling.
 • berättar om några evolutionsteorier.

 

Uppgifter

 • Evolution

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kopia av Biologi 7-9 Evolution

Utveckla förmågan att...

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven har .... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och
grundläggande
goda
mycket goda
visar .......och beskriva dessa
det genom att ge exempel på och beskriva dessa
på samband inom dessa
det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag
med ...... av biologins begrepp, modeller och teorier.
viss användning
relativt god användning
god användning
Ny aspekt
Visar ..... inblick i tidsperspektivet på jordens biologiska utveckling.
till viss del
god
mycket god