👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2017-10-02 21:51 i Hallenskolan Mölndals Stad
Ni kommer att studera de olika ordklasserna och arbeta med dessa. Vi studerar några åt gången och efterhand gör ni prov i vilka era kunskaper testas.
Grundskola 7 Svenska
För att skapa en förståelse för hur vårt språk är uppbyggt och skall användas i skriftliga och muntliga sammanhang behöver vi ha kännedom om dess struktur via ordklasser och satsdelar. Dessa kunskaper hjälper och stärker oss också vid inlärning av andra språk än det egna modersmålet.

Innehåll

Vi kommer att under vecka 40-43 arbeta med ordklasserna substantiv,  personliga/ possessiva pronomen samt adjektiv.

Vi kommer att studera ordklasserna genom gemensamma genomgångar, samtal i grupp och övningar.

Vecka 43 kommer vi att ha ett prov på ovan nämnda ordklasser.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    Sv  7-9