Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen inkl fysik och kemi

Skapad 2017-10-03 08:47 i Stordammens skola Uppsala
Människokroppen inkl akustik, optik och livsmedelskemi.
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Hur fungerar kroppen? Vad händer med maten vi äter? Varför behöver några glasögon och varför gillar vi godis så mycket?

Innehåll

Du ska lära dig hur kroppen fungerar. Det handlar om andning och blodomlopp, alltså hur kroppen får syre och om matspjälkning, det vill säga hur kroppen får näring. Vi kommer att lära oss om kroppens sinnen, det som gör att vi kan uppfatta omvärlden. Vi kommer därför också att arbeta med optik som beskriver hur ljus uppstå, breder ut sig och bryts och akustik som handlar om ljud och dess egenskaper. Vår kropp behöver näring från livsmedel och livsmedel kan vara uppbyggda på olika sätt och vi kommer att arbeta med dem ur ett kemiskt perspektiv.

Uppgifter

 • En beskrivande naturvetenskaplig text.

 • Laborativt prov livsmedelskemi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Praktisk naturvetenskapligt arbete

Nivå 1
Eleven har inte visat grundläggande kunskaper och färdigheter
Nivå 2
Eleven visar grundläggande kunskaper och färdigheter
Nivå 3
Eleven visar utvecklade kunskaper och färdigheter
Aspekt 1
Hanterar kemikalier på ett säkert sätt.
Använder ingen skyddsutrustning
Använder skyddsglasögon eller skyddskläder
Använder både skyddsglasögon och skyddskläder
Ny aspekt
Anpassar sin undersökning så att alla moment kan genomföras med det tilldelade provet
Eleven använder hela provmängden till första försöket så att andra försöket ej kan genomföras.
Ja, eleven delar upp provet så att alla försök kan genomföras.
Ny aspekt
Utför försöken på ett korrekt sätt när det gäller att välja mängd och sort av kemikalier och följa planeringen.
Nej, eleven använder inte kemikalierna rätt.
Eleven hanterar kemikalierna rätt.
Eleven hanterar kemikalierna rätt och på ett säkert sätt.
Ny aspekt
Eleven drar en korrekt slutsats av sina försök och identifierar livsmedlet i det okända provet.
Nej, eleven drar en felaktig slutsats.
Ja, men eleven behövde fler än ett prov.
Ja, eleven klarar det med tilldelat prov.

Fy Bi Ke
Teoretiska kunskaper livsmedelskemi

Nivå 1
Har visat grundläggande kunskaper.
Nivå 3
Har visat utvecklade kunskaper.
Nivå 3
Har visat välutvecklade kunskaper.
Kunskaper om begrepp och modeller
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Kemiska samband och kretslopp
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
Livsmedels kemi och din hälsa
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser

Fy Bi Ke
Syn och hörsel inklusive akustik och optik

Ej nått E
E
Du har grundläggande färdigheter.
C
Du har utvecklade färdigheter.
A
Du har välutvecklade färdigheter.
Resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Kunskaper
Eleven har kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Naturvetenskapligt arbete
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert ochfungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Biologin
Dina kunskaper om hur synen och hörseln fungerar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: