👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Rörelse och kraft

Skapad 2017-10-03 09:03 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Fysik
Vad är acceleration? Vad är en kraft? Vad finns det för olika krafter? Vad är friktion? Och hur uppkommer den?

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att kommunicera, beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Arbetssätt:

 • Faktatexter
 • Övningar
 • Film
 • Praktiska övningar

Mål för arbetsområdet:

 • Kunna beskriva, samtala och diskutera frågor kring krafter och rörelser i vardagssituationer på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
 • Kunna använda dig av fysikens begrepp som kraft, motkraft, gravitationskraft, tyngdkraft, tyngdpunkt, friktionskraft, hastighet, fritt fall, centripetalkraft, cirkelrörelse, retardera, acceleration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Friktionskraft

 • Prov - rörelse och kraft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik: Rörelse och kraft

På väg
E
C
A
Beskriva, samtala och diskutera
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan beskriva, samtala och diskutera med hjälp av en vuxen eller kompis frågor kring krafter och rörelser i vardagssituationer på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan beskriva, samtala, och diskutera frågor kring krafter och rörelser i vardagssituationer på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan beskriva, samtala och diskutera frågor kring krafter och rörelser i vardagssituationer på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan beskriva, samtala och diskutera frågor kring krafter och rörelser i vardagssituationer på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan använda fysikens begrepp med hjälp av en vuxen/kompis.
Du kan använda fysikens begrepp med viss förmåga.
Du kan använda fysikens begrepp med relativt god förmåga.
Du kan använda fysikens begrepp med god förmåga.