Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glanshammars förskolor Pedagogisk planering Solrosen 2017/2018

Skapad 2017-10-03 09:22 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

 

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

2017-11-14

Barnens intresse kvarstår.

 

2017-10-24

-fordon

-bokstäver

-smådjur

    - Vad gör barnen ?

2017-11-14

Vi pedagoger har utvecklat miljön efter barnens intresse. Vi har omorganiserat rummen för att skapa en utmanande lekmiljö.

Vi har skapat ett projektrum = fordon, klossar, overhead, kanonen.

Vi märker stor positiv skillnad på leken efter förändringen.

Spontanleken med bilar och klossar har utvecklas till en välutvecklad lek med byggkonstruktion och arbete med olika fordon.

Med stöttning från oss pedagoger har barnen lättare att hålla i leken och få hjälp att utveckla den.

 

Vi har påbörjat att skapa olika fordon utefter barnen intressen.

 

2017-10-24

-ute mycket, cyklar, kör traktorer, leker med fordon i sandlådan

-letar smådjur ( nyckelpigor, maskar, spindlar, sniglar ) även bajs från olika smådjur.

 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

2017-11-14

För att uppfylla våra läroplansmål utefter barnens intresse.

Vi vill få in språk, matte, natur och teknik på ett lekfullt och inspirerande sätt. Vi vill erbjuda barnen ett lustfyllt lärande och främja barnen nyfikenhet, samarbete och ordförråd.

 

2017-10-24

Vi vill ta tillvara barnens intressen och göra lustfyllda aktiviteter runt dessa.

Vi vill främja barnens språk och bokstavsintresse.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Läsåret 17/18 vill poitikerna att vi i förskolan ska fokusera på teknik, matematik, språk och naturvetenskap.

Vi har valt att fokusera på de läroplansmål vi visar längst ned på sidan.

 

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

2017-11-14

Vi har utforskat vår innemiljö och utemiljö och kommit fram till att vi har bra tillgång med fordon ute, med det brister inne, ( vi har lagt en bilbeställning).

Vi har dokumenterat med lärplattan fordon som har besökt förskolan: sopbil, lastbil, postbil, gräsklippare, bokbilen, matbilen, personbilar, traktor, skördetröska, grävmaskin m.m.

Vi har planerat in att vi ska åka  buss till biblioteket i Glanshammar. Vi har pratat med Håkan han ska komma hit med lilla gröna traktorn (kyrkan).

Från att inte ha haft så mycket bokstäver/namn synligt för barnen har vi nu utvecklat vår verksamhet. Nu sätter vi barnens namn vi deras alster, vi har skrivit fiskarnas namn på akvariet. Vi har påbörjat ett nytt alfabets där barnen involveras.

 

Vi har börjat med bildstöd.

 

2017-10-14

- Vi ska utforska vår närmiljö: vad har vi för fordon / bokstäver omkring oss.

- Dokumentera både med lärplattan och skriftligt.

-

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

 

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

Barnens intresse höll i sig. Vi har haft en aktiv blogg där vi synliggjort vårat projekt.

Vi har utvecklat och utmanat barnen genom att köpa in material ¨lånat böcker. Tagit vara på när det kommit olika maskiner och fordon i vår närhet, fotat och tittat. Vi har även ringt bekanta som har kommit hit med traktor och Hjullastare som vi även fick prova at sitta i och lasta saker med. 

Vi har använt oss av projektorn där vi tittat på olika fordon - hur dem ser ut, arbetar, mm. Vi tittade också på "förarvyer" och gjorde egna rattar så att barnen fick leka att de åkte traktor, skördetröska och tåg.

- Vad gick mindre bra och Varför?


  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

Inspirerande projekt där alla barn var delaktiga och intresserade.

Det var lätta att kunna koppla till våra olika mål, mattematik, språk och teknik/IT.

Vi avslutar detta projekt för att nu fokusera på Läslyftet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: