👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2017-10-03 09:26 i Olandsskolan Östhammar
Evolution
Grundskola 7 – 9 Biologi
Är människan skapelsens krona? Människan har alltid funderat över frågan om hur liv har uppstått. Religiösa skapelseberättelser menar att människan uppstod som genom ett trollslag. Naturvetenskapen menar att människan utvecklat över lång tid. Fossiler ger oss ledtrådar om hur utvecklingen av djur och växter gått till. Kan religion och vetenskap leva sida vid sida?

Innehåll

EVOLUTION

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
- Gemensamma genomgångar
- Text, Instuderingsfrågor och uppgifter i Digilär 
 • Biologi - Biologin och världsbilden - teorier om livets uppkomst (text, frågor och arbetsuppgift)
 • Biologi - Biologin och världsbilden - Evolutionen och Charles Darwin (text, frågor och arbetsuppgifter)
 • Biologi - Biologin och världsbilden - människans evolution (text, frågor och arbetsuppgift1)
 • Biologi - kropp och hälsa - Organens evolution (text, frågor och arbetsuppgifter- 4 grupper med kort redovisning)

 

- diskussioner (uppgift om Darwins teorier, människans evolution)

- redovisning av organens evolution i grupper

- Filmer

https://urskola.se/Produkter/200127-Om-evolution-Dinosaurier-tid-och-fossil

https://urskola.se/Produkter/200126-Om-evolution-Galapagos-och-snygga-hanar

https://urskola.se/Produkter/200125-Om-evolution-Konkurrens-och-odlor

https://urskola.se/Produkter/200124-Om-evolution-Variation-och-skoldpaddor

https://urskola.se/Produkter/200123-Om-evolution-Charles-och-arternas-uppkomst

http://www.ne.se/play/ur/program/153358 (evolution ramp höjdare)

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som evolution.
 • Kan söka information om evolution i t.ex. böcker och filmer.
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Har goda kunskaper om evolutionens utveckling.
 • Kan berätta om några evolutionsteorier.

 

Hur bedöms dina kunskaper:

- genom redovisning, diskussioner

- skriftlig uppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kopia av Biologi 7-9 Evolution

Utveckla förmågan att...

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven har .... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och
grundläggande
goda
mycket goda
visar .......och beskriva dessa
det genom att ge exempel på och beskriva dessa
på samband inom dessa
det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag
med ...... av biologins begrepp, modeller och teorier.
viss användning
relativt god användning
god användning
Ny aspekt
Visar ..... inblick i tidsperspektivet på jordens biologiska utveckling.
till viss del
god
mycket god