Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min debattartikel

Skapad 2017-10-03 10:19 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer du att få träna på texttypen argumenterande text. Du kommer att lära dig hur man formulerar argument och motargument samt hur du källhänvisar vad källkritik är för något.

Matriser

SvA
Att arbeta med debattartikel

Ny nivå
Nivå 1
Ny nivå
Nivå 2
Ny nivå
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
uppgift: debattartikel samt skrivuppgift om skönhetsoperationer eller barnarbete
Du kan skriva en debattartikel med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du varierar ditt språk genom att både ha ett enkelt vardagsspråk och ett enkelt ämnesspråk i din text.
Du kan skriva en debattartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du varierar ditt språk genom att både ha ett utvecklat vardagsspråk och ett ämnesspråk i din text.
Du kan skriva en debattartikel med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.Du varierar ditt språk genom att både ha ett välutvecklat vardagsspråk och ett ämnesspråk i din text.
Ny aspekt
uppgift: debattartikel samt skrivuppgift om skönhetsoperationer eller barnarbete
Du följer debattartikelns struktur och utgår från mallen (rubrik, inledning(tes), argument, motargument, avslutning samt källhänvisning
Du följer debattartikelns struktur och utgår från mallen(rubrik, inledning(tes), argument, motargument, avslutning samt källhänvisning)
Du följer debattartikelns struktur och utgår från mallen (rubrik, inledning(tes), argument, motargument, avslutning samt källhänvisning)
Ny aspekt
uppgift: debattartikel samt skrivuppgift om skönhetsoperationer eller barnarbete
Du kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du kan framföra åsikter med till viss del och relativt väl underbyggda argument.
Du kan framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument.
Ny aspekt
uppgift: debattartikel samt övningsuppgifter
Du visar att du kan söka information om det ämne du skriver om och att du kritiskt granskar den information du har hittat.
Du visar att du kan söka information om det ämne du skriver om och att du kritiskt granskar den information du har hittat på ett utvecklat sätt.
Du visar att du kan söka information om det ämne du skriver om och att du kritiskt granskar den information du har hittat på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: