Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek oktober 2017.

Skapad 2017-10-03 13:27 i Ludvika gårds förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
I oktober kommer barnen att få prova på olika lekar och experiment som är kopplat till vatten.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi ser att barnen visar intresse för att leka med vatten både inomhus och utomhus.

MÅL

Vi vill ge barnen nya tillfällen att genom olika enkla experiment och lekar med vatten ge de möjligheter att utforska vatten ,reflektera, utveckla sitt språk (nya begrepp och ord) och ha roligt tillsammans.

METOD

Vi har planerat att halva barngruppen (de yngsta) kommer att ha vattenlek.

Vid varje tillfälle kommer två pedagoger som även planerat aktiviteten att delta.

Tillsammans med barnen kommer pedagogerna utforska och reflektera för att till nästa tillfälle kunna planera aktiviteten.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med bilder och text på bloggen i Unikum.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar och utvärderar på gemensam reflektionstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: