Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7, ht-19

Skapad 2017-10-03 13:51 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola F
Vi kommer denna termin att prata om olika temaområden t.ex familjen, klassrumsfraser, räkneord, klockan, staden osv.

Innehåll

Eleverna kommer inom dessa områden att lära sig 

  • familjeord
  • räkneord 
  • berätta om sig själv samt berätta om någon annan
  • lite om spanska familjer
  • klockan
  • klassrumsfraser
  • berätta om en skoldag 
  • grammatik; bestämda artiklar el, la, los och las, possesiva pronomen, frågeord osv.

 

Matriser

Moderna språk kunskapsmatris 7-9, Freinetskolan Mimer

Höra

E
C
A
Uppfatta
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för hörförståelse
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket.
Eleven kan för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Läsa

E
C
A
Uppfatta
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för läsförståelse
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna.
Eleven kan, för att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan för att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Skriva

E
C
A
Producera
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interagera
Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier för kommunikativt skrivande
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Bearbeta
Eleven kan, för att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan, för att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan, för att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Tala

E
C
A
Producera
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interagera
Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i muntlig och interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier för kommunikativt talande
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Bearbeta
Eleven kan, för att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan, för att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan, för att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

Material

E
C
A
Urval och anpassning av material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kultur & samhälle

E
C
A
Fakta och egna jämförelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: