👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 1 åk 4 ht -17

Skapad 2017-10-03 14:32 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Linjalen är ett viktigt hjälpmedel. I det här kapitlet ska vi bl a mäta med linjal och använda linjalen till att rita fina figurer. Det blir också många matteord!

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågan 
- att använda och beskriva matematiska begrepp 
- att föra och följa matematiska resonemang
- att redogöra för och samtala om hur man gör

Innehåll

Vi tränar att
- mäta och rita sträckor
- uppskatta och mäta längd
- växla mellan olika längdenheter
- namnge några geometriska objekt samt lär oss vad som kännetecknar dem
- rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
- räkna ut omkrets
Du ska känna till något om hur man mätte förr.

.

Genomförande

Vi har genomgångar och samtalar om vårt arbete. 
När vi tränar använder vi Matteborgen, kapitel 3.
Det blir många ord i detta arbetsområdet:
addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, differens, skillnad, sträcka, meter, decimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd, omkrets, rektangel, kvadrat, triangel
Orden tränas i skolan, gemensamt, i par och enskilt, kommer att stå på blädderblockspapper på klassrumsväggen, så att man kan träna på småstunder, men de kommer också att behöva tränas hemma. De flesta orden hittar man på s 97.  Matteläxor 2 – 3 dagar i veckan, se planering.
Vi kommer så smått att börja repetera multiplikationstabellen.
Tid: vecka 41 - 45 (v 44 är det lov!)

Redovisning

Du ska använda områdets matematiska ord så mycket som möjligt när vi arbetar och samtalar. Du ska lämna in ditt häfte till rättning minst en gång per vecka.
När vi är klara med de gröna sidorna gör vi en diagnos.
Du kommer att få prov på orden och en liten provräkning, mycket lik diagnosen.

Elevinflytande

I samtal kommer eleverna att få visa vad de redan kan.
Vi hjälps alla åt att skapa arbetsro. Den som vill lära sig mer kan få nya arbetsuppgifter.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att att använda matematiska begrepp och uttrycksformer
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
  • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Ämne
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.