👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfixarna åk 2

Skapad 2017-10-03 15:37 i Landvetterskolan Härryda
I undervisningen med läsförståelse använder vi läsfixarna för att lära ut strategier som ger eleverna modeller för tänkande vid läsning. Målet är att läsaren ska kunna använda spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären automatiskt under sin läsning för att bli en god läsare.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
I arbetet med läsfixarna får du lära dig att förutspå, ställa hypoteser, ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta samt skapa inre bilder.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att använda läsfixarna i din läsning:

 • Spågumman - förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta på rubriker, bilder och bildtexter.
 • Detektiven - reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
 • Reportern - ställer frågor på texten.
 • Cowboyen - sammanfattar det viktigaste i texten.
 • Konstnären - skapar inre bilder av det lästa.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att jobba med:

 • modellektioner
 • tillämpning av strategierna
 • textsamtal
 • texter i olika genrer
 • olika textinnehåll

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • delta aktivt i undervisningen.
 • använda läsfixarna i diskussioner och samtal.
 • använda läsfixarna i din egen läsning.
 • använda läsfixarna i läsning tillsammans med andra.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • vara aktiv på gemensamma övningar och uppgifter.
 • visa att du har förmågan att förutspå och ställa hypoteser.
 • visa att du har förmågan att reda ut oklarheter.
 • visa att du har förmågan att ställa frågor på texten på olika nivåer.
 • visa att du har förmåga att sammanfatta en text.
 • visa att du har förmågan att skapa inre bilder.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3