👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2017-10-03 15:44 i Önnerödsskolan Härryda
Mekanik består av att olika komponenter kombineras för att få olika rörelser utförda och att få krafter att ändra riktning och transformeras.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ordet mekanik kommer från det grekiska ordet mechanike som betyder maskin. Mekaniken spelar en stor roll inom både tekniken och fysiken. Lite förenklat kan man säga att mekaniken handlar om rörelser och krafter och de lagar som styr dessa.

Innehåll

Mekanik v. 36- 41                   Teknik åk 9

Ordet mekanik kommer från det grekiska ordet mechanike som betyder maskin. Mekaniken spelar en stor roll inom både tekniken och fysiken. Lite förenklat kan man säga att mekaniken handlar om rörelser och krafter och de lagar som styr dessa.

 

Man brukar säga att mekaniken har en gyllene regel, det som man förlorar i väg vinner man i kraft. Så vad betyder då det?

 

Det lättaste sättet är att förklara med ett exempel. Tänk dig att du ska flytta på en tung sten, till din hjälp har du två olika järnspett. Det ena järnspettet är 1 meter långt och det andra ät tre meter långt. Om du provar att använda båda två så kommer du att märka att det är lättare att lyfta på stenen med det långa spettet, även om du måste röra spettet en längre väg.

 

Arbetssätt:

Genomgång: ångmaskinen, vissa komponenter, Christopher Polhem

 

Material att titta på och läsa:

Olika komponenter  Klicka dig igenom “Vad är en mekanism” och alla komponenter i “Huvudspåret” till vänster och titta på hur dom rör sig.

Interaktiv teknik

Hiss med mekanik

Mekaniska rörelser, de i färg är animerade

Olika mekaniska rörelser

En “luftmaskin”

Titta hur den fungerar, du behöver inte titta på hur den tillverkas.

V8 motor

Mekaniskt konstverk

Christopher Polhems mekanik

Modeller som rör sigUppgifter

 • Mekanik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Mekanik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 1

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.