👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Vänskap år 6

Skapad 2017-10-03 16:48 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
PP för projekt Vänskap i år 6, Ht-16
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
PP för Projekt Vänskap år 6

Innehåll

Mål

Målet med Projektet är att eleverna ska utveckla sin förmåga till samarbete, samt utveckla förståelse för andra människors situation och sätt att tänka. 

Arbetets innehåll

Projektet ska främja samarbete och utveckla elevernas känsla av solidaritet och ansvara för sig själv och andra. 

Arbetssätt och redovisningsform

Information om innehållet  och övningar under projektet Vänskap finns att finna på följande länk: 

länk till projektets hemsida

Visa din kunskap - Bedömning

Då de sociala förmågorna står i fokus ska eleverna inte bedömas under projektet.

 

Reflektion

 • Under projektet har du fått ta del av följande arbetsområden: vänskapsarmband, sugrörsbygge, samarbetsövningar, värderingsövningar, lässtrategier, likabehandlingsplanen, filmvisning, film, fairplay och slutligen vänskap på nätet. Berätta vad du fått med dig för insikter och kunskaper under projektet. 
 • Vad har varit intressant, lärorikt, svårt, insiktsfullt?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11