👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiformer

Skapad 2017-10-03 17:07 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Fysik Teknik
Detta arbetsområde gäller energiformer, energiomvandlingar samt energikällor.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • hur väl du kan söka information med ett källkritiskt perspektiv och använder information för att skapa texter utifrån syfte och målgrupp. 
 • hur väl du resonerar kring hur människor och teknik påverkar miljön samt visar på några åtgärder som bidrar till hållbar utveckling
 • hur väl du visar på kunskaper om energi och energikällor där du använder dig av fysikens begrepp och teorier
 • hur väl du genomför ett teknikutvecklingsprojekt där du prövar dina idéer till lösningar.

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om arbete, effekt, energi, energiomvandlingar samt energikällor med tillhörande instuderingsuppgifter
 • öva på att söka information och framställa texter
 • öva på att argumentera för en viss fråga
 • genomföra ett vindkraftsbygge

Material vi kommer att använda

Centrala begrepp: 

 • Kraft
 • Arbete
 • Energi
 • Effekt
 • Energiprincipen
 • Energiformer
  • Kärnenergi
  • Elenergi
  • Kemisk energi
  • Mekanisk energi (rörelseenergi och lägesenergi)
  • Strålningsenergi
  • Värme
 • Energiomvandlingar
 • Verkningsgrad
 • Energikällor
  • Kärnkraft
  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Vattenkraft
  • Fossila bränslen
  • Biobränslen

Bedömningsuppgifter:

 • Ni ska lämna in en resonerande text om för- och nackdelar med någon energikälla
 • Ni ska dessutom kunna argumentera för varför just er energikälla är den bästa
 • Ni ska genomföra ett vindkraftsbygge

 

Uppgifter

 • För och nackdelar om energiformer

 • Film 2-Vindkraftverk

 • Bygg ett vindkraftverk

 • Att resonera och skriva resonerande text

 • Att bygga ett vindkraftverk

 • Film 1-Vindkraft arbete