👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är det minsta som finns?

Skapad 2017-10-03 19:43 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Allt som finns på jorden och i hela universum är uppbyggt av atomer. Det finns ungefär hundra olika sorters atomer.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med området vecka 41 - 43.

 

Du kommer att utveckla din förmåga att...

NO: använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Du kommer att lära dig...

 • Att allt som finns är uppbyggt av atomer.
 • Några av våra vanligaste grundämnen.
 • Att atomerna är sammansatta till molekyler.

 

Så här kommer vi att arbeta...

 • Läsa boken "Den fantastiska atomen".
 • Skriva en enkel faktatext om atomer.
 • Titta på film om våra vanligaste grundämnen.
 • Bygga enkla modeller av våra vanligaste grundämnen.
 • Rita hur olika molekyler är uppbyggda.

 

Så här ska du visa vad du har lärt dig...

 • Tillverka en "loppa" med frågeställningar utifrån målen.

Matriser

NO
Kunskapskrav åk 1-3, NO, planering, Wallbergsskolan

BIOLOGI

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
exkursioner i olika biotoper kust och hav, barrskog, lövskog och ängen utedagar
exkursioner i olika biotoper kust och hav, barrskog, lövskog och ängen
exkursioner i olika biotoper kust och hav, barrskog, lövskog och ängen
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
arbeta med årstiderna under hela läsåret fokus på växter
följa årstiderna med fokus på djurens liv temperatur
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
tema kroppen med fokus på kroppens delar
tema kroppen med fokus på kroppens delar
fokus på hälsa hjärnan

FYSIK

 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
lekplatsfysik med upplevelse
lekplatsfysik med upplevelse
fokus på begreppen
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
skräpplockardag Håll Sverige rent
skräpplockardag Håll Sverige rent
skräpplockardag Håll Sverige rent studiebesök
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
vatten
luft
ljus och ljud
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
tema rymden
tema rymden

KEMI

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
olika föremåls egenskaper flyta - sjunka magnetism
separera lösningar och blandningar
separera lösningar och blandningar

NO - BIOLOGI, FYSIK, KEMI

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
fokus växter livscyklar
fokus djur livscyklar näringskedjor
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
koppla till olika temaområden
koppla till olika temaområden
koppla till olika temaområden
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.