Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Europa åk 4-5

Skapad 2017-10-03 20:16 i Skyttorps skola Uppsala
Vi ska lära oss om "vår" världsdel Europa som område och diskutera olika länder. Vi kommer bland annat kolla på Europas klimat, vatten, transporter, energi, arbete och befolkning.
Grundskola 4 – 5 SO (år 1-3) Geografi Samhällskunskap
Vi kommer lära oss mer om Europa genom att få en översikt över hur Europa har formats, formas och hur det ser ut idag. Vi kommer lära oss mer om några länder, varför man bor där och fördjupa våra kunskaper om dess kultur- och naturlandskap.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll enligt läroplanen

 • Fördelning av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Konkretiserade mål - vad ska vi lära oss?

Du ska kunna:

 • Ett antal länder som ingår i Europa, viss namngeografi, exempelvis berg, vatten och huvudstäder, med hjälp av b.la. kartor.
 • Beskriva olika naturtyper som finns i Europa.
 • Känna till hur det kan vara att leva i Europa, var det bor flest och kunna förklara hur det kommer sig. (Var? Varför?)
 • Känna Europeiska natur-och kulturlandskapen
 • Förklara vad EU innebär och vad länder inom EU kort samarbetar kring

Arbetssätt och arbetsformer - hur ska vi lära oss detta?

 • Lära oss begrepp, läsa faktatexter och samtala & reflektera över innehållet.
 • Kolla på serien "Geografens testamente - Europa"
 • Enskilt eller tillsammans med andra söka info och kunskap på t.ex. dator och i kartbok (Atlas m.m.)
 • Träna kartkunskaper på Seterra och Skolplus.
 • Dokumentera i ”arbetsbok”, i ord och bild.
 • Arbeta enskilt och i grupparbeten

Bedömning - hur bedöms vi?

Dina kunskaper kommer bedömas genom:

 • Ditt deltagande på lektionerna och i grupparbeten
 • Hur du visar dina kunskaper både muntligt och skriftligt
 • Mindre förhör(blindkarta) på namn och läge av länder samt öar, vatten och berg i Europa

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sh SO Ge
Matris Georafi: Europa

Inte nått tillräckliga kunskaper ännu
E
C
A
Kartkunskap
Du ska kunna namnge ländernas huvudstäder samt viktiga vatten och berg. 
Du har visat förmåga att placera ut några av de huvudstäder/länder/vatten/berg som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har visat förmåga att placera ut flera av de huvudstäder/länder/vatten/berg som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har visat förmåga att placera ut de flesta av de huvudstäder/länder/vatten/berg som vi arbetat med på en karta över Europa.
Befolkning
Du ska veta orsaker till varför människor har valt att bo där de bor.  Du ska veta hur befolkningen lever och arbetar i Europas olika regioner. 
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Naturtyper
Du ska veta vilka olika naturtyper som finns i Europa. 
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika naturtyperna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Du ska kunna använda geografiska begrepp.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Europeiska unionen
Du ska veta hur länder i Europa samarbetar i den europeiska unionen. 
Du har förmåga att på ett enkelt sätt förklara hur länder i EU samarbetar.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt förklara hur länder i EU samarbetar.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt förklara hur länder i EU samarbetar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: