Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka

Skapad 2017-10-03 20:48 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 9 Svenska
Arbetsområdet handlar om att kunna påverka andra genom argumentation i skriven text

Innehåll

Syfte: att kunna argumentera för sin åsikt och att stödja sig på fakta från källor och att den fakta man använder är referat eller citat från olika källor. Att skriva argumenterande text utifrån texttypiska drag.

Mål: att lära sig hur man skriver en debattartikel och att man skriver en egen.

Hur: vi går igenom hur man bygger upp argumentation och vad som är typiskt för argumenterande texter. Vi läser debattartiklar och analyserar dem tillsammans.

Bedömning: Du blir bedömd på den debattartikel som du lämnar in.

 
Disposition Debattartikel
 
Inledning
Inledningen är mycket viktig. Det är här du etablerar ditt ethos – ditt
förtroende och din uppmärksamhet hos åhörarna. Du måste vinna deras
välvilja, få dem att vilja stå bakom digl.
 
I inledningen presenterar du sakligt och kortfattat ämnet och ger kanske
åhörarna en kort historik till varför du känner så starkt för detta ämne.
Därefter presenterar du din tes. Läsaren vet nu vad som väntar.
 
Argumentation
Här presenterar du dina argument. (logos, pathos och ethos) Du framför
även motståndarnas argument och förklarar varför de inte håller.
Dina bästa argument bör du lägga först eller sist. Då minns läsaren dem
bäst.
 
Ex: 
Börja med ditt bästa argument – bevisa
Fortsätt med ett bra – bevisa
Bemöt motståndarens bästa argument – underbygg
Avsluta med ett mycket bra argument.
 
Avslutning
Avslutningen ska vara kort och vädja till mottagarens känslor, samtidigt som
den återigen påminner om din tes.
 
Ethos
Visa ditt engagemang och din kompetens, skapa förtroende
Logos
Använd förnuftsargument, hänvisa till fakta
Pathos
Väck läsarens känslor
 

 

Uppgifter

  • Instruktion debattartikel

  • Mall/Checklista - självrespons

  • Arbetshäfte debattartikel

Matriser

Sv
Denna ska inte användas

E
C
A
Du har en inledning
Du har en inledning som visar vad texten ska handla om
Du har en inledning som ger läsaren en bakgrund till vad texten ska handla om och du väcker intresse hos läsaren
Du har en intressant inledning som tydligt sätter in läsaren i vad texten ska handla om

Du har argument

E
C
A
Du har argument
Du har några argument som stöder din tes men de är otydliga.
Du har några argument som tydligt stöder din tes
Du har flera utvecklade argument som stöder din tes

Du har en lösning

E
C
A
Du använder källor
Du refererar
Språk och textbindning

Sv
Konsten att påverka

E
Din text fungerar i stort sett som en debattartikel då den uppfyller de flesta av de drag som är specifika för genren
C
Din text fungerar väl som debattartikel då den uppfyller de drag som är specifika för genren
A
Din text fungerar mycket väl som debattartikel då den följer de drag som är specifika för genren på ett utmärkt sätt
Tes, argument och motargument
Du har en tes som inte tydligt visar din huvudåsikt och du har några argumnet som delvis stöder din tes, samt att du tar upp något motargument
Du har en tes som visar din huvudåsikt och du har några tydliga argument som stöder din tes, samt att du tar upp några motargument
Du har en tes som tydligt visar din huvudåsikt och du har välutvecklade argument som stöder din tes, samt att du tar upp några motargument och försvagar dem
Språklig form
Du använder ett fungerande skriftspråk med fungerande disposition samt att du hänvisar till dina källor med en fungerande referatteknik
Du har ett formellt skriftspråk med en disposition som är tydlig samt att du hänvisar till dina källor med välformulerade referat
Du har ett språk som är välutvecklat med passande ordval för en debattartikel samt att dispositionen är genomtänkt och att du formulerar dig väl när du refererar från dina källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: