Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Kudde i lappteknik.

Skapad 2017-10-03 21:24 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll åk 4-6

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • utvalda slöjd ord som: lappteknik, räta mot räta, rätsida, avigsida och sömsmån. .
 • formge genom att välja form, färg, material samt personlig bild till sitt arbete,
 • tillverka ditt slöjdföremål utifrån instruktioner,
 • välj och motivera din väg från idé till färdigt föremål,
 • analysera och värdera det du har slöjdat.

Undervisning

Träna utvalda slöjdord. Formge och sy en kudde i lappteknik genom att använda arbetsbeskrivningarna "Rutan och jag" eller "Stjärnan och jag"
Analysera och värdera slöjdarbetet på Unikum genom foto och utgå på frågorna på stencilen "När du är klar".

Redovisning

Genom arbetsinsats och färdigt resultat samt att dokumentationen görs.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Avprickningsschema

Kan med hjälp
Kan med lite hjälp
Kan helt självständigt
Utvalda slöjdord
Formge och tillverka ditt slöjdföremål
Välj och motivera din väg från idé till färdigt föremål
Analysera och värdera det du har slöjdat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: