👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - symboler, räknesätt och räknelagar

Skapad 2017-10-04 08:04 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Symboler, räknesätt och räknelagar Generaliseringar av kal kombinationer Räknemetoder, addition och subtraktion

Innehåll

Matematik Åk 4 

Syfte:

Eleven ska träna och befästa strategier och metoder vid uppställningar, huvudräkning, överslagsräkning och beräkning med miniräknare.

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • metodförmågan
 • begreppsförmågan
 • kommunikativaförmågan

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • metoder för huvudräkning, uppställningar, överslagsräkning och beräkning med miniräknare
 • strategier för olika sätt att kunna utföra tex huvudräkning

Begrepp

 • addition
 • term 
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • faktor
 • täljare 
 • nämnare
 • likhetstecken
 • räknelagar
 • räknesätt
 • huvudräkning

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • arbeta med olika läromedel
 • ha genomgångar och kolla på olika korta filmer
 • arbeta med olika matematiklekar
 • arbeta enskilt, i par och  i grupper både skriftligt och muntligt
 • muntliga redovisningar i grupp

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • fördiagnos
 • exit ticket
 • muntlig feedback
 • kamratbedömning

Summativ bedömning

 • Kahoot
 • diagnos
 • skriftligt prov 

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Välja redovisningsform
 • VÖL
 • fördiagnos

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6