👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar Sverige?

Skapad 2017-10-04 08:32 i LMH-enheten Uppsala
Hur fungerar det svenska samhället? och vilka rättigheter och skyldigheter har man som medborgare att bidra till detta samhällsbygge?
Grundskola 5 – 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet får du lära dig hur! Samhället är uppbyggt? Vilka regler finn det i svenska samhället? Vilka regler finns i skolan? Vad är demokrati och trygghet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som svensk medborgare?

Innehåll

Vi arbetar i arbetsboken och diskuterar olika begrepp inom samhällskunskap, ord som demokrati, ansvar, brott och straff

Matriser

Sh
Hur fungerar Sverige?

Nu är jag på väg till E
Nu når jag kunskapsmålen
Nu har jag goda kunskaper om
Nu har jag mycket goda kunskaper och kan reflektera
Demokrati
Vad betyder ordet demokrati?
Hur fungerade den grekiska demokratin?
Hur fungerar demokrati i svenska samhället?
Hur fungerar demokrati utifrån ett politiskt perspektiv?
Lagar & Regler
Vilka grundläggande lagar finns? Nämn ett brott som är förbjudet i hela världen
Vilken funktion har olika lagar och regler?
Vad är motsatsen till ett demokratiskt land med ett rättsystem?
Nu har du både nutida och historiska kunskaper om Europas rättsystem?