👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk. 3

Skapad 2017-10-04 10:01 i Råå Södra Skola Helsingborg
En PP som i stora drag beskriver målen, arbetet och bedömningen på musiklektionerna under årskurs 3.
Grundskola 3 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte

Syftet med musikundervisningen är att ge eleven möjligheten att:

 • Bli förtrogen med musikaliska begrepp som exempelvis tonhöjd, puls, rytm och tempo.
 • Spela på olika typer av rytminstrument, fritt och efter givna stämmor.
 • Kunna följa vissa gemensamma musiksymboler.
 • Kunna kombinera sång och rörelse.
 • Uttrycka vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Undervisning

Under musiklektionerna får du skapa musik, spela, sjunga, imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner. Vi kommer ha genomgångar för att lära oss mer och veta hur vi ska spela eller sjunga. Du får tillsammans med klasskompisarna använda olika instrument för att utveckla rytm- och pulskänsla. Du kommer få samtala och beskriva olika musikupplevelser och skapa musik till text och bild. 

Bedömning

Under arbetets gång bedöms elevens förmåga att:

 • Kunna delta i spel tillsammans med andra.
 • Kunna improviserar samt imiterar rörelser, rytmer och toner.
 • Kunna redogöra för vad de grundläggande musiksymbolerna och tecknen betyder.
 • Kunna skapa musik till text och bild.
 • Kunna samtala och resonera kring vad du upplever när du lyssnar på musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
MUSIKSKAPANDE
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
 • Mu
Skapar med hjälp i olika former och provar olika idèer.
Skapar i olika former och provar olika idèer.
Förmedlar med hjälp ett budskap ( t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans.) Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttryck sig på. (tex text,bild,ljud och rörelse)
Förmedlar ett budskap ( t.ex genom. spel, sång, bild, drama eller dans.) Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttrycka sig på. (tex text,bild,ljud och rörelse)
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
 • Mu
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt t.ex. vad man tycker om den, hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver genom att ge tydliga exempel kopplat till kända situationer eller egna erfarenheter.