👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtyper i världen

Skapad 2017-10-04 10:35 i Knutby skola Uppsala
Vi lär oss om olika naturtyper i världen och hur djur och växter tvingats anpassa sig till miljön just där. Puls biologi 4-6 boken Naturen används som faktabok.
Grundskola 5 – 6 Svenska Geografi Biologi
Vilka är de vanligaste naturtyperna på jorden och vart finns de? Hur anpassar sig djur och växter till olika livsmiljöer? Vad är hållbar utveckling? De ska vi ta reda på under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte


Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska lära sig mer om de olika naturtyper som finns i världen. De kommer då att granska den information de hittar när de jobbar med en naturtyp, de kommer att öva sig på att kommunicera när de ska redovisa sitt arbete och de kommer att jobba mycket med biologins begrepp.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att diskutera de olika naturtyperna i världen lite kortfattat tillsammans, sedan kommer eleverna fördjupa sig i några naturtyper. Fördjupningen kommer att ske i form av ett grupparbete där de ska beskriva både växter och djurs anpassningar till miljön. Arbetet kommer sedan att redovisas muntligt för varandra i smågrupper/klassen för att öva upp förmågan att kommunicera. Vad är hållbar utveckling och vad kan vi som enskilda personer göra för att bidra till detta? De ska vi ta reda på.

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer att bedömas på grupparbetet om naturtyper
och på redovisningen i grupp.
Alla lektioner är tillfällen att visa sina förmågor.
Efter redovisningarna och diskussionerna kommer även ett prov att bedömas
Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Bi Ge
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att uppmärksamma hur olika organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i organismernas anpassningar.