👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk D, ht 2017

Skapad 2017-10-04 11:11 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Undervisningen tar utgångspunkt i Språkvägen - för sfi kurs D. Arbetsblad, ordlistor, texter tillkommer.

Innehåll

 

 

Arbetsområde 1 Insändare

 • Vad är typiskt för en insändare? Begrepp. 
 • Läs insändaren på s 9. Samtala i par eller grupp med utgångspunkt i frågorna s 6. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt. 
 • Ordlista. Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 
 • Repetera grammatik – substantiv
 • Läs texten på s 10 och besvara frågorna på s 10 – 11. 
 • Skriv en egen insändare – uppgift s 11. Se exempeltext insändare s 120. 
 • Kapiteltest.

Arbetsområde 2 Lyrik

 • Vad är typiskt för lyrik? Begrepp. 
 • Läs dikten I folkviseton på s 15. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna på s 14. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 
 • Läs faktatexten om Nils Ferlin s 17 och svara på frågorna till texten på s 16. 
 • Stilfigurer. Liknelser, metaforer, allitterationer, rim. Gör uppgiften på s 18. 
 • Öva dig att associera. Gör övningen på s 19. Skriv en egen dikt med hjälp av orden du associerade till. Inlämning. 
 • Repetera grammatik – adjektiv.
 • Kapiteltest. 

 

Arbetsområde 3 nBlogg

 • Vad är typiskt för bloggar? Begrepp. 
 • Läs bloggen Home away from home på s 23. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna på s 14. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.
 • Läsförståelse till bloggen Home away from home.  Besvara frågorna 1 – 6 på s 24. 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 
 • Läs intervjun och svara på frågorna 7 - 8 s 24 – 25 
 • Repetera grammatik – pronomen
 • Metaforer och idiom
 • Skriv en egen blogg. Uppgift ”Blogginlägg” s 25. Se texttyp blogg s 122. Inlämning.
 • Kapiteltest.

 

Arbetsområde 4 Noveller

 • Vad är typiskt för texttypen noveller? Begrepp.  
 • Läs novellen När man minst anar på s 35 - 38. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 7 på s 34. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 
 • Läsförståelse till novellen När man minst anar på s 35 – 38. Besvara frågorna 1 – 10 på s 39. 
 • Repetera grammatik – arbetsblad.
 • Skriv en fortsättning på novellen, se uppgiften på s 40. Inlämning. 
 • Kapiteltest. 

 

Arbetsområde 5 Självbiografi

 • Vad är typiskt för självbiografier? Begrepp.  
 • Läs självbiografin När jag inte hade nåt, på s 45 – 46. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 9 på s 44. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt. 
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår.  
 • Läsförståelse till självbiografin När jag inte hade nåt, på s 45 – 46. Svara på frågorna på 1 – 7 på s 47. 
 • Läs faktatexten om Ison på s 48 och besvara frågorna på 8 – 13 på s 47. 
 • Skriv en sammanfattning av den självbiografiska texten på s 45 – 46. Ta stöd i tankekartan (bilderna på s 43.) 
 • Skriv en miljöbeskrivning. Uppgift 2 på s 49. Du får även material. 
 • Skriv en egen självbiografisk text. Uppgift 3 på s 49. Se även texttyp självbiografi s 128: Inlämning. 

 

Arbetsområde 6 Faktatexter

 • Vad är typiskt för faktatexter?
 • Läs faktatexten Wangari Maathai Nobels fredspris 2004, s 75 - 76. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 7 på s 74. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 
 • Läsförståelse av faktatexten Wangari Maathai Nobels fredspris 2004 på s 75 - 76. Svara på frågorna på 1 – 7 på s 77.  
 • Läs faktatexten om Alfred Nobel, s 78 och besvara frågorna 14 – 16 på s 78. 
 • Skriv en sammanfattning av faktatexten om Wangari, se uppgift 1 s 79. Inlämning. 
 • Skriv en faktatext om en person du beundrar eller tycker är intressant. Se uppgift 2 s 79. Sök information på nätet. Inlämning. 

 

Arbetsområde 7 Nyhetsartikel

 • Vad är typiskt för nyhetsartiklar?
 • Läs nyhetsartikel Regeringens middagsmiss på s 53 – 54. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 5 på s 52. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.
 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 
 • Läsförståelse av nyhetsartikel Regeringens middagsmiss på s 53 – 54.  Svara på frågorna på 1 – 9 på s 55. 
 • Undersök nyhetsartiklar med utgångspunkt i frågorna vem? var? vad? när? hur? varför?  Du får material. 
 • Skriv en egen fiktiv nyhetsartikel med utgångspunkt i en fabel. Inlämning.

                Kapiteltest.