👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstprojekt

Skapad 2017-10-04 11:25 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Bild
SKAPA ett personligt KONSTVERK (film, foto, målning, collage, skulptur, performance, installation, arkitektur m.m.) som är inspirerat av valfri konstinriktning/ism. Du kan skapa helt fritt vad du känner för. Det kan vara inom det du redan känner dig säker på eller något som du vill testa mer av eller bli bättre på.

Innehåll

 

UPPGIFT  

 

 1. SKAPA ett personligt KONSTVERK (film, foto, målning, collage, skulptur, performance, installation, arkitektur m.m.) som är inspirerat av valfri konstinriktning/ism. Du kan skapa helt fritt vad du känner för. Det kan vara inom det du redan känner dig säker på eller något som du vill testa mer av eller bli bättre på.

 

Du kan använda dig av valfri teknik och av det material som finns att tillgå på skolan.)

 

 1. ANALYSERA t.ex. en målning, teckning, ett foto, en byggnad eller en skulptur av samma karaktär som ditt egna konstverk.

   

 2. PRESENTERA ditt arbete genom en DIGITAL PRESENTATION.

 

(keynote, film, bildspel etc.).

 

I din presentation ska det finnas med fakta och bildexempel om din konstinriktning/ism som du valde att jobba med i ditt konstverk. Om du t.ex. väljer att göra en skulptur så som Michelangelo gjorde så är det Renässansen du ska gör en presentation om. Väljer du att göra en skulptur av en sko så kan du berätta om en speciell designer eller kanske en byggnad då kan du berätta om Gaudí.

 

Förutom det skriftliga arbetet om ismen så ska presentationen även innehålla arbetsprocessen du har haft när du skapade ditt eget personliga konstverk.

 

Presentera din digitala presentation och ditt personliga konstverk i klassen.

 

          

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9