👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra

Skapad 2017-10-04 11:46 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Matematik
Räta linjens ekvation och bokstavsräkning

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska kunna:

- koppla ihop en funktion med en graf eller tabell

- räkna med räta linjens ekvation y=kx+m

- veta när en graf är linjär

- rita grafer i koordinatsystem

- omvandla talföljder till funktioner

 

För högre måluppfyllnad

- multiplicera parenteser

- kunna använda kvadreringsregler

- kunna använda konjugatregeln

- kunna flytta om variablerna i en formel (svt-triangeln)

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med:

- enskilt arbete i Matte Direkt och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

- praktiska övningar

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få

• göra muntliga förklaringar 
• göra skriftliga beräkningar i matteboken
• delta i matematiska diskussioner och samtal
• formulera och lösa problem
• arbeta med läxuppgifter
* visa dina kunskaper på ett skriftligt prov
• ta eget ansvar för ditt lärande  
* fundera över ditt lärande och skriva blogg varje vecka

Uppgifter

 • Matteprov Funktioner och algebra

Matriser

Ma
Funktioner och algebra

F
E
C
A
Linjära funktioner och koordinatsystem
Hur väl du behärskar att använda formler, grafer och funktioner
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan läsa av en graf. Du kan para ihop grafer och funktioner. Du kan rita ett korrekt koordinatsystem. Du kan rita en proportionell funktion.
Du kan rita en graf utifrån räta linjens ekvation. Du kan lösa problem med hjälp av ekvationer. Du kan tolka k-värde och m-värde utifrån en graf.
Du kan skapa grafer utifrån aritmetiska talföljder och skriva en korrekt allmän ekvation. Dina grafer är helt korrekta utifrån pilarnas riktning, gradering och märkning.
Algebra
Hur väl du behärskar att räkna med bokstäver
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har änu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan skriva enkla uttryck utifrån geometriska areor och volymer. Du kan multiplicera in en faktor i en parentes.
Du kan multiplicera två parenteser med varandra. Du kan använda båda kvadreringsreglerna vid algebraisk räkning. Du kan förändra en ekvations utseende korrekt.
Du skriver alla uttryck i sin enklaste form. Du kan använda kvadreringsreglerna för att lösa matematiska problem.
Skriftliga beräkningar
Hur väl du tecknar och löser dina uppgifter skriftligt.
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du visar grundläggande kunskaper. Du skriver hur du räknar till viss del.
Du visar goda kunskaper. Du skriver tydliga uträkningar som går att följa.
Du visar mycket goda kunskaper. Du skriver tydliga och strukturerade uträkningar som är lätta att följa.
Muntlig redovisnig
Hur väl du kan beskriva hur du har löst matematiska uppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du kan berätta hur du har tänkt med ett enkelt språk.
Du kan förklara hur du har tänkt och varför du har valt ett visst räknesätt. Du använder flera korrekta matematiska begrepp.
Du kan förklara och utveckla dina matematiska idéer. Du använder genomgående korrekt matematiskt begrepp.