👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III

Skapad 2017-10-04 11:57 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Historia
Efter Karl XII:s död startar en period i svenska historia som kallas för frihetstiden. Under den tiden har kungen liten makt och svenskarna blir allt friare.

Innehåll

Checklista frihetstiden och Gustav III

 

Frihetstiden

1.      Jag kan förklara varför Sverige får en frihetstid och jag känner till mellan vilka år den varade.

2.      Jag vet vilka krav riksrådet ställde för att Ulrika Eleonora skulle få bli drottning.

3.      Jag kan förklara varför riksrådet ställde just dessa krav.

4.      Jag kan redogöra för regeringsformen som skrevs år 1720.

5.      Jag kan redogöra för vad de två olika partierna, hatta och mössor, stod för och vad de gjorde när de fick bestämma.

6.      Jag vet varför de kallades just hattar och mössor.

 

Gustav III

1.      Jag vet vilka som var Gustav III föräldrar.

2.      Jag kan förklara på vilket sätt riksrådet förnedrade Adolf Fredrik (G. III pappa).

3.      Jag kan förklara varför det blev oroligt i Sverige när allt fler grupper började kämpa om makten.

4.      Jag kan förklara hur det gick till när Gustav III tog makten i Sverige år 1772.

5.      Jag känner till på vilket sätt Gustav III ändrade regeringsformen och kan även förklara varför frihetstiden då tog slut.

6.      Jag kan förklara varför det gick så lätt för Gustav III att ta makten i Sverige.

7.      Jag vet varför allt fler blev missnöjda med kungen efter han suttit vid makten ett tag.

8.      Jag vet hur det gick för Gustav III i hans krig mot Ryssland.

9.      Jag vet varför Gustav III kallade adeln för landsförrädare.

10.  Jag kan förklara varför kungen mördas år 1792.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia-frihetstiden och gustavianska tiden

E
C
A
Historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Frihetstiden, gustavianska tiden, Gustav III och Gustav IV Adolf
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Samhällsförändringar
Orsaker och konsekvenser av skiftesreformen, envälde/icke envälde och tryckfrihet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till dessa samhällsförändringar
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till dessa samhällsförändringar
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till dessa samhällsförändringar
Undersöka utvecklingslinjer
Befolkningsökning,handeln med Kina, vetenskapliga upptäckter
Du kan undersöka hur befolkningen och handeln har ökat eller minskat under olika tidsperioder och kan beskriva enkla samband mellan dessa tidsperioder. Du kan även beskriva på ett enkelt sätt hur synen på vetenskap förändras under tidsperioden
Du kan undersöka hur befolkningen och handeln har ökat eller minskat under olika tidsperioder och kan beskriva utvecklade samband mellan dessa tidsperioder. Du kan även beskriva på ett utvecklat sätt hur synen på vetenskap förändras under tidsperioden
Du kan undersöka hur befolkningen och handeln har ökat eller minskat under olika tidsperioder och kan beskriva välutvecklade samband mellan dessa tidsperioder. Du kan även beskriva på ett välutvecklat sätt hur synen på vetenskap förändras under tidsperioden
Använda historiska källor
Använda historiska källor (här bilder) för att dra slutsatser om hur människor lever.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.