👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap

Skapad 2017-10-04 12:15 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Beskriver de olika momenten i kursen Ordkunskap i år 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att jobba med att utvidga er förståelse för ord genom att jobba med ordkunskap.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen Ordkunskap är att:

utvidga elevernas ordförråd genom att låta dem arbeta med ord från olika områden

 

Konkretisering och arbetssätt

Eleverna jobbar med ett häfte med olika uppgifter som handlar olika ords betydelse, ordkunskap. Därefter går vi tillsammans igenom orden och diskuterar dem så att alla förstår.

Innehåll

att söka ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att härleda ord till olika områden

att särskilja snarlika ord

att förklara ett ord med annat/andra ord

 

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att förstå ett ords betydelse och efter dina ordkunskaper. Vi arbetar med ett antal ord och kommer att ha ett ordkunskapsprov.

Skolans värdegrund och uppdrag

Ur Lgr11: "Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."

Matriser

Sv
Ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara ett ord med andra ord.
Du kan förklara ett ord med andra ord ibland.
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord.
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord.
Att veta ett ords betydelse
Du har svårigheter att förstå ords betydelse.
Du vet ett ords betydelse i vissa fall.
Du har förmåga att veta ords betydelse.
Du visar att du förstår ord på ett bra sätt.
Att veta i vilka sammanhang ett ord används mest i
Du har svårt för att veta i vilket sammanhang ett ord används mest i.
Till viss del kan du använda ett ord i rätt sammanhang.
Du vet i vilka sammanhang ord används i.
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ord används.