👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck och densitet åk 7

Skapad 2017-10-04 12:21 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde som täcker värme, tryck och väder.
Grundskola 7 Fysik
Tryck och densitet är två grunder i fysiken som tillsammans med Arkimedes princip ger förklaring till varför föremål flyter i olika vätskor och också förklarar varför t ex en luftballong kan sväva.

Innehåll

Mål

Vi kommer under detta arbetsområdet att inrikta oss på att fortsätta utveckla vår förmåga att genom systematiska undersökningar skapa förståelse för nya begrepp som sedan kan användas för att förklara händelser och iakttagelser i vår omgivning.

Arbetets innehåll

Vi kommer huvudsakligen använda partikelmodellen för att förklara begreppet värme och tryck samt tryck i gaser och i vätskor.Arbetssätt och redovisningsform

För att ni ska få egen kunskap om begreppet värme och tryck ska ni:

 •  arbeta laborativt med att undersöka  tryck och densitet i olika situationer för att skapa förståelse för begreppet tryck samt hur den kunskapen kan användas för att förklara många dagliga händelser och iakttagelser.
 • redovisa era resultat och slutsatser i ett dokument i Google, vilket du delar med mig.

Avsnitten finns i fysikboken PULS på s 96-119 och s 120-135.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina muntliga resonemang kommer kontinuerligt bedömas, laborationer och rapporter bedöms samt i slutet av arbetsområdet  kommer du att skriftligt få förklara några situationer som är kopplade till begreppen densitet och tryck

Reflektion

Tycker du att du har deltagit och bidragit för att utveckla genomförandet av de praktiska undersökningarna. Kan du gör mer nästa gång och i så fall vad?

Tycker du att du har du tagit ansvar för din inlärning av grundläggande kunskaper om värme och tryck och försökt använda de kunskaperna för att förklara nya händelser?

Vad har du gjort under detta arbetet och vad tycker du att du kan förbättra till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg Kunskapstabell Fysik åk 7-9 - tom

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 10
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.