👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic! Engelska åk. 3

Skapad 2017-10-04 13:05 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vår intention med och kring boken Magic är att eleverna ska uppleva glädje och få en ökad kunskap för det engelska språket. Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi vill att eleverna obehindrat ska kunna läsa och förstå en engelsk text. Vi kommer även leka engelska lekar tillsammans och spela upp små pjäser och dialoger.
Grundskola 3 Engelska

Vår intention med och kring boken Magic är att eleverna ska uppleva glädje och få en ökad kunskap för det engelska språket. Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi vill att eleverna obehindrat ska kunna läsa och förstå en engelsk text. Vi kommer även leka engelska lekar tillsammans och spela upp små pjäser och dialoger.

Innehåll

Läroplanens syftet samt elevernas förmågor:


Centrala innehållet:


Undervisning:

Du kommer få:

 • lyssna
 • skriva
 • tala
 • utöka ditt ordförråd
 • träna på engelska fraser
 • se på film
 • leka lekar på engelska
 • lyssna och sjunga olika engelska sånger

Konkreta mål:

Du ska:

 • förstå enkla instruktioner på engelska
 • göra enkla presentationer t.ex. berätta om sig själv
 • känna till och kunna använda enkla fraser
 • känna till några enkla sånger och ramsor
 • föra enkla samtal och dialoger
 • känna till vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används

Bedömning

Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6