👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2017-10-04 13:09 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I den här uppgiften kommer du få möjlighet att planera och genomföra en muntlig presentation. Du kommer ha möjlighet att arbeta med dina förberedelser på lektionstid. Men du kommer behöva öva på talet inför framförandet hemma. Till den här uppgiften ska du lämna in ett manus för ditt tal. Det ska du lämna in senast den 18 oktober. Presentationerna kommer att hållas på lektionstid under v. 43.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift Sommarprat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Sommarprat

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut och med ett språk som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut och med ett språk som fungerar mycket bra.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Din låt kan i huvudsak kopplas ihop med innehållet i din redovisning.
Din låt kan relativt enkelt kopplas ihop med innehållet i din redovisning.
Din låt kan tydligt kopplas ihop med innehållet i din redovisning.