👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 7 Sh Järnåkra som arbetsplats ASV

Skapad 2017-10-04 13:20 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 SO (år 1-3) Svenska
I arbetsområdet Järnåkra som arbetsplats kommer du att lära dig hur Järnåkraskolan fungerar genom att intervjua skolans personal. Du kommer även att lära dig om skolan förr och nu samt presentera ett land med fokus på skola.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Järnåkraskolan som arbetsplats 

Mål för elev

Du lär dig om hur skolan förr i tiden och jämför med skolans idag.

Du ska muntligt presentera skolan i ett land och jämföra med din egen skola.

Du ska kunna redogöra för hur du kan påverka din egen skola och skolgång.

Du ska kunna svara på frågan: Vem bestämmer över skolan i Sverige?

 

Innehåll

 

  • Undersöka hur skolan var förr och vilka villkor som gäller för barn och utbildning idag.
  • Hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

Genomförande

Vi arbetar med olika texter som handlar om skolor förr och nu och tränar på att, på olika sätt bearbeta texter. Du tränar på att intervjua och söka fakta samt att redovisa både inför klassen och föräldrar.  Dina kunskaper visar du genom redovisningar samt ett förhör. 

Bedömning

Se bedömningsmatrisen.

Kursplanemål

 

 

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Matriser

Sv SO
Ht 17 Järnåkra som arbetsplats

----->
----->
----->
Se samband och redogöra
om skolans roll i samhället.
Dina resonemang är enkla och inte så utvecklade men i huvudsak korrekta.
Dina resonemang är mer utvecklade och du ger exempel som förtydligar eller du förklarar i fler led.
Dina resonemang är välutvecklade och du ger flera exempel som är väl underbyggda med fakta. Du kopplar ihop resonemanget i flera led.
Använda begrepp
Eleven förklarar och använder centrala begrepp.
Eleven förklarar och använder centrala begrepp i sitt rätta sammanhang.
Eleven förklarar och använder, på ett naturligt sätt, centrala begrepp i olika sammanhang på ett korrekt sätt.