👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2017-10-04 13:31 i Bjursåsskolan 7-9 Falun
Grundskola 8 Svenska
Vi jobbar med litteraturen och författarna under epokerna Upplysningen, Romantiken och Realismen.

Innehåll

Vi jobbar med epokerna Upplysningen, Romantiken och Realismen. Vi lär oss begrepp inom litteraturen och får träffa flera av de största författarna under 1700-1800. Dessutom får vi möjligheten att bli expert på en av författarna. Vi gör en muntlig redovisning och skriver en filmanalys.

Matriser

Sv
Litteraturhistoria

Muntlig redovisning av författare

E
C
A
Söka och sammanställa information
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från.1-2 källor och för då till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från 2-3 källor och för då utvecklade relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från 3 eller fler källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förbereda och genomföra en muntlig redovisning
Dessutom kan du förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Filmanalys Oliver Twist

E
C
A
Skriva
Du kan skriva en filmanalys med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Du kan skriva en filmanalys med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Du kan skriva en filmanalys med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Tolka och föra resonemang
Dessutom kan du tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i filmen/boken.
Dessutom kan du tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan uppfattas mellan raderna.
Dessutom kan du tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan uppfattas mellan raderna eller är dolda.
Koppla
Du kan också föra enkla resonemang om filmen/boken med kopplingar till Charles Dickens.
Du kan också föra utvecklade resonemang om filmen/boken med kopplingar till Charles Dickens.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om filmen/boken med kopplingar till Charles Dickens.
Dra slutsatser
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur filmen/boken har påverkats av realismen
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur filmen/boken har påverkats av realismen
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur filmen/boken har påverkats av realismen