Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-10-04 13:31 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 3 Teknik
Teknik finns runt oss hela tiden, allt från kläder, köksgeråd, bilar, datorer till böcker, papper, plast m.m. Vi ska arbeta både med fakta om vad teknik är och praktiskt. Vi kommer bland annat att få träna på att sätta ihop olika material, rita egna skisser,

Innehåll

Syftet 

 

 • Syfte
  Te
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Te
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Te
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Kunskapskrav 

 • Kunskapskrav
 • Te 1-6
   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Te 1-6
   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Te 1-6
   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Te 1-6
   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Konkreta mål  

Du ska: 

 • Berätta om några tekniska lösningar i din närhet. 
 • Prova att sätta ihop olika saker med hjälp av till exempel tejp, lim, häftmassa, ärtor, tandpetare. 
 • Skapa modeller med stöd av instruktioner eller egentillverkade skisser. 
 • Berätta om hur människan har utvecklat olika saker till exempel kläder, bränsle, husgeråd, verktyg.  

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 
Stäng

Undervisningens upplägg (Hur?)

Vi kommer ha diskussioner om vad teknik är och varför det är viktigt med teknik. 

Vi kommer att prova på att bygga olika saker med olika material. Vi kommer bland annat att bygga med kikärtor, bygga bilar. 

Vi kommer att träna oss på att göra en skiss och sedan försöka att bygga efter den. 

Det här ska bedömas

Formativt

Din förmåga att beskriva och berätta om tekniska lösningar i din närhet. 

Din förmåga att prova på att sätta ihop olika saker. 

Din förmåga att göra en en enkel skiss. 

Din förmåga att berätta om hur människor har utvecklat olika saker. 

 

Underlag för bedömning

En matris som är elevvänlig och visar progression.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: