👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qué haces en tu tiempo libre?

Skapad 2017-10-04 13:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Hej elever, Fredagen den 20 oktober har vi ett skriftligt prov i spanska. Provet har två delar: Del 1 kommer att handla om grammatik - verb i presens (du ska böja verbet i presens efter personen) Del 2 kommer du att skriva en beskrivande text "Om dina fritids aktiviteter" Qué haces en tu tiempo libre? Under två lektioner har vi jobbat med att förbereda Del 2 genom att göra en tanke karta (In text) med stöd ord och planering till din text. På provet kommer du att skriva din text utifrån din tanke karta och till din hjälp kommer du att ha en ordlista i bok format. Vänliga hälsningar Gladys

Innehåll

Hej elever,

Fredagen den 20 oktober har vi ett skriftligt prov i spanska. Provet har två delar:

Del 1 kommer att handla om grammatik - verb i presens (du ska böja verbet i presens efter personen)

Del 2 kommer du att skriva en beskrivande text "Om dina fritids aktiviteter" Qué haces en tu tiempo libre?

Under två lektioner har vi jobbat med att förbereda Del 2 genom att göra en tanke karta (In text) med stöd ord och planering till din text.

På provet kommer du att skriva din text utifrån din tanke karta och till din hjälp kommer du att ha en ordlista i bok format.

 

Vänliga hälsningar

Gladys

Matriser

Moderna språk

Skriva

  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmågan att formulera sig i skriftlig interaktion och visa språklig säkerhet
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmågan att välja och använda strategier för att göra sig förstådd
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.