👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall

Skapad 2017-10-04 13:58 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9
En mall gjord efter Skolverkets Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Innehåll

Lärare bör vid planering av undervisningen

*tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven"

"identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper"

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

-delar av ämnets syfte

Vad i ämnets syftestext arbetar du mot i det här arbetsområdet

Bedömning - vad och hur

vilka delar av kunskapskraven utgår bedömningen ifrån - vad är målet med arbetsområdet

(Delmålen för området/årskursen i arbetet mot att nå kunskapskraven i år 3/6)

-hur ska eleverna visa sina kunskaper

 (När och hur ska eleverna visa sina kunskaper/förmågor) 

Undervisning och arbetsformer

-utifrån det (syftet) avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas