👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5 A Kapitel 2

Skapad 2017-10-04 14:11 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
Vi repeterar tal i bråkform och räknar addition och subtraktion med bråk. Vi tränar också på att ta ut delar av tal. Likaså räknar vi med bråktal i blandad form. Vi provar på att förkorta bråk samt multiplikation och division av bråk.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel osv
 • bråkform
 • blandad form
 • addition
 • subtraktion
 • förkorta

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer, tex bilder, ord och symboler
 • addera och subtrahera bråk
 • storleksordna tal i bråkform och tal i blandad form
 • utföra beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal
 • problemlösning med bråktal
 • placera bråktal på en tallinje
 • förkorta
 • multiplicera och dividera bråk med heltal

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5 A Kapitel 2 Bråktal

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Huvudräkning
Du kan tolka muntlig information och kan göra beräkningar i huvudet med bråk. Du vet vad blandad form är och omvandling.
Bråkform och blandad form
Du kan växla mellan tal i bråkform och tal i blandad form.
Metod
Du väljer fungerande metod för att addera och subtrahera liknämniga tal i bråkform.
Multiplikation med bråktal
Du kan använda en fungerande metod för att multiplicera ett bråk med ett heltal.
Metod
Du utför beräkningar med tal i bråkform.
Ekvationer
Du löser ekvationer med informell metod.
Problemlösning
Kan formulera ett uttryck, känner till enheten kg, utför beräkningar med bråk.
Kommunikation
Du beskriver och redovisar din lösning skriftligt och använder matematikens uttrycksformer, bild, text och mattesymboler.