👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hösten-NO

Skapad 2017-10-04 14:11 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att följa livet i naturen under hösten och lära oss mer om årstidsväxlingar, djur, träd och svampar.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp för att sortera djur och växter efter olika egenskaper
 • känna igen och namnge några djur och växtarter
 • förklara djurs och växters anpassning till olika årstider
 • göra undersökningar i naturen
 • beskriva och förklara med hjälp av t.ex. text och bild vad som händer i naturen på hösten

 

Undervisningssätt/arbetssätt

Du kommer att:
-  undersöka och lära dig namnen på några olika träd, djur och svampar
-  göra enkla undersökningar av träd och svampar
-  skriva, rita och berätta för andra vad du lärt dig
- se på film
- sjunga höstsånger
- skapa höstbilder

Kommer att bedöma/dokumentera:

Du ska få berätta vad som händer med djur och träd under hösten. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3