👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering v.41-44

Skapad 2017-10-04 14:59 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Undervisningsmall Rådjuret Hattstugan

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA: 41-44    GRUPP:Rådjuret  Maggie, Nora, Elsa, Laura, Elton och Ellie

 

 MÅNDAG:

Lektion 1 vecka 41-42

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 3
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1/vecka 43-44

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 4
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 2 vecka 41

MÅL: Kamratskap Värdegrund/ Språk

INNEHÅLL: Vi läser Vänta på din tur i kompisserien. dockorna Kanin och Igelkott är med.

METOD: Vi pratar kring hur vi gör när vi ska vänta på sin tur. Lyssna in alla barnens förkunskaper, för att sedan arbeta vidare med barnen för djupare förtrogenhet i begreppet.

SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta och se de andra barnen som viktiga och inte bara ha sig själv i centrum.

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2  vecka 42

MÅL: Matematik

INNEHÅLL: Bockarna Bruse

METOD: Vi sjunger Bockarna Bruse och uppmärksammar stor och liten bock. jag utmanar barnen att visa mig vilken som är den stora respektive liten bock

SYFTE: Att ge barnen förtrogenhet i begreppen stor och liten.

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3 vecka 41-44

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla


UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG

Lektion 1 vecka 41-42

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 3
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1 vecka 43

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 4
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

 

Lektion 2 vecka 41

MÅL: Matematik Stor och Liten

INNEHÅLL: Barnen får ösa och hälla från stora och små mått
METOD:  fyra barn i taget leker med vatten vid vattenlekbordet.
SYFTE: Få en känsla av vikt  i stora och små mått (liter, dl, och msk)
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 42

MÅL: 

INNEHÅLL: Vi läser i kompisboken Vänta på din tur, Figurerna är med.
METOD:  Efter vi läst får barnen spela på instrument, ett barn i taget får spela med marakassen, medans vi andra sjunger. Vi går laget om så att alla för göra.
SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta på sin tur., nej och vänta på ett bra sätt.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 43

MÅL:  Skapande.

INNEHÅLL: Vi läser i kompisboken Vänta på din tur, Figurerna är med.
METOD:  Vi tillverkar Kaninen av saltdeg
SYFTE: Öka barnens finmotorik, 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 44

MÅL:  Rörelse

INNEHÅLL: Hinderbana inne på Hjorten
METOD:  Barnen får vänta på sin tur för att använda de olika redskapen i hinderbanan.
SYFTE: Öka barnens förståelse för att vänta på sin tur. samt öka deras grovmotorik. 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3 vecka 41-44

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTIO

TORSDAG:

Lektion 1 vecka 38

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 1
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1/vecka 39

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 2
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 2 vecka 38-40

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 3 vecka 38-40

MÅL Utedag

INNEHÅLL: Vi tränar på att gå två och två i led. det gäller att hålla sin plats i ledet och inte behöva känna att någon måste var först i ledet..

METOD: Vi hjälper och stöttar barnen i sin förmåga att inte vara först.

SYFTE: Att öka barnens förmåga i trafiksäkerhet.UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016