Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-10-04 15:27 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Under våren kommer vi att arbeta med den spännande tidsepoken Medeltiden (ca år 1050-1500).
Grundskola 4 – 6 Historia
I temat kommer vi att arbeta med hur samhälle, kultur och levnadsvillkor förändrades från vikingatiden genom kristendomens införande och Nordens ökade integrering med det kontinentala och kristna Europa. Vi arbetar även med de viktigaste händelserna och personerna i den politiska och samhälleliga utvecklingen i Norden under medeltiden.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Förmågan att undersöka, beskriva, jämföra och se samband mellan hur samhälle, kultur, politik, migration och levnadsvillkor förändrades från vikingatiden och även att jämföra det med nutid.

Förmågan att resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Förmågan att kommunicera och diskutera det vi arbetar med.

Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver, resonerar och jämför.

Så här skall vi arbeta

 

- 9 nyckelbegrepp (Religion, Levnadsvillkor, Utveckling, Utbyte, Makt, Epidemi, Samhällsgrupper, Handel, Källor

- Återkommande analyser (jämförelser genom utvecklingsscheman och VENN - diagram, orsak/konsekvens)

- Textupplägget i läroboken Puls Historia

- UR-serien ”Med Ahmed i medeltiden” (10 avsnitt)

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Rubrik 1

Nivå 1 - på väg.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du känner till ett fåtal historiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera historiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många historiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett välfungerande sätt.
Levnadsvillkor och samhällsgrupper
Du kan de fyra samhällsgrupperna under medeltiden och kan på ett enkelt sätt redogöra vad som kännetecknade de olika grupperna.
Du kan de fyra samhällsgrupperna under medeltiden och kan på ett utvecklat sätt redogöra vad som kännetecknade de olika grupperna under tidsepoken.
Du kan de fyra samhällsgrupperna under medeltiden och kan på välfungerande sätt redogöra vad som kännetecknade de olika grupperna. Du kan dessutom redogöra att samhällsgruppernas levnadsvillkor förändrades genom de olika skeenden under tidsepoken.
Makt, utveckling och epidemier.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för någon kung/drottning under medeltiden. Du kan dessutom på ett enkelt sätt förklara något skeende under medeltiden, till exempel Kalmarunionen, Stockholms blodbad, Nyköpings gästabud, pesten och Hansan.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för någon kung/drottning under medeltiden. Du kan dessutom på ett enkelt sätt redogöra för orsakerna och konsekvenserna till de olika skeendena under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för någon kung/drottning under medeltiden. Du kan dessutom på ett välfungerande sätt redogöra för orsakerna, konsekvenserna och sambanden mellan de olika skeendena under medeltiden.
Makt och religion
Du kan på ett enkelt sätt redogöra om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra och föra resenemang om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Jämförelse mellan olika tidsepoker.
Du kan göra enkla samband mellan de olika tidsepokerna när det kommer till kulturmöte, migration, politik och levnadsvillkor.
Du kan göra relativt komplexa samband mellan de olika tidsepokerna när det kommer till kulturmöte, migration, politik och levnadsvillkor.
Du kan göra komplexa samband mellan de olika tidsepokerna när det kommer till kulturmöte, migration, politik och levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: