👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - hållfasthet, åk 5.

Skapad 2017-10-04 15:32 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Tekniska lösningar och arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Grundskola 5 Matematik Teknik
Hur är broar konstruerade? Vad krävs för att dina konstruktioner ska vara stabila och hållfasta? Du kommer under detta temaområde att få göra ett grupparbete där ni planerar och konstruerar broar. Du gör en dokumentation genom att rita skisser, bygga en modell och skriva text till. Sedan kommer du att individuellt söka fakta om broar, där du beskriver hur man byggde broar förr i tiden, hur man bygger dem idag och beskriva några olika typer av broar.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Vi kommer att utgå från de stora frågorna:

- Vad innebär hög hållfasthet? Hur man bygga med hög hållfasthet?

- Varför går saker i sönder? Vilka krafter kan förstöra saker?

 

Vad innebär hög hållfasthet? Hur kan man bygga med hög hållfasthe

Varför går saker i sönder? Vilka krafter kan förstöra saker

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • tillsammans med andra planera och konstruera genom att kommunicera och resonera med ämnesspecifika ord
 • bygga och analysera för att få bästa möjliga hållfasthet
 • göra dokumentation av ditt arbete med skisser, modell och text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Teknik - hållfasthet

På väg
Ny nivå
Hållbara och stabila konstruktioner
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklande sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklade sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dokumentation av arbetet
Skiss Tillvägagångssätt Analys Metakognition
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Genomför arbetat
Konstruktion Kommunikation Resonemang
Du är relativ delaktig i processen av brobygget genom att kommunicera med enkla resonemang. Du bidrar att arbetet går framåt med att komma med handledningsalternativ.
Du är delaktig i processen av brobygget genom att kommunicera med utvecklade resonemang. Du bidrar till att arbetet går framåt genom tydliga handlingsalternativ.
Du är delaktig i processen av brobygget genom att kommunicera med välutvecklade resonemang Du bidrar till att arbetet går framåt genom tydliga handlingsalternativ.
Begrepp
Hållfasthet Överdimensionera Fackverk Rörelseenergi Instabil, osv.
Du förstår innebörden av flertalet ämnesspecifika begrepp.
I dina resonemang och analyser använder du några ämnesspecifika begrepp på ett relativt korrekt sätt.
Du använder flertalet ämnesspecifika begreppen på ett naturligt sätt för att förtydliga dina analyser samt resonemang.