👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarbrev

Skapad 2017-10-04 15:33 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Du arbetar med ord, fraser och grammatik för att kunna skriva en längre text där du berättar vad du har gjort i sommar. Efter arbetsområdet görs en bedömning på förmågan skrift där du visar dina kunskaper.

Innehåll

PP Sommarbrevet spanska åk 9 ht 2017

 

Syfte:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Mål:

Kunna skriva en text (minst 70 ord) där du berättar vad du har gjort i sommar

 

Undervisningen:

Du kommer att få repetera verbformer i olika tempus men med mest fokus på perfekt (dåtid: jag har …). Material: häfte med bl.a. verb i perfekt, i Classroom finns länkar till genomgångar på Youtube samt ord- och frasövningar på Quizlet

 

Du läser en text med tillhörande ordlista och övningar i häftet där ungdomar berättar vad de har gjort i sommar.

 

Använder småord och bindesord för att träna på att göra meningar till en sammanhängande text (60 palabras importantes)

 

Presentation i form av ett brev (Una carta) där du tränar på att berätta om dig själv med återkommande feedback

 

Bedömning:

Brevskrivning utan hjälpmedel fredag vecka 40